Пн-Пт: 9.00 - 18.00

Проспект Голосіївський, 132, 16 поверх, БЦ «Реле», ВДНГ

finservice.in.ua

Розробка документів

Підготовка документів (договрів)

Партнерське рукостискання не має ніякої юридичної сили та не дає жодних гарантій виконання досягнутих домовленостей , а отже і не слугує захистом ваших інтересів, що може спричинити серйозні проблеми у майбутньому.

Саме з метою захисту Ваших інтересів у відносинах з діловими партнерами доцільним є документування домовленостей.

Ми надаємо нашим клієнтам - приватним особам (громадянам), юридичним особам послуги з розробки, складання та аналізу документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо), правовий супровід основної діяльності, аналіз існуючої договірної бази на відповідність законодавству та інтересам компанії, аналіз та рецензування проектів договорів, запропонованих контрагентами, договірні переговори тощо.

Питання розробки, складання та аналізу документів (договору, угоди, акту, протоколу, розписки, тощо) є важливим з огляду на прагнення уникнути різного роду неприємних ситуацій правового характеру.

Існує велика кількість різноманітних видів документів, що стосуються інтересів громадян та юридичних осіб і складання кожного окремого проекту документу має свої правила та особливості. Так, складання договорів, угод, актів, розписок, листів, скарг, звернень тощо - вимагає наявності у особи, що їх складає, ґрунтовних знань та досвіду, перш за все у галузях цивільного та адміністративного права, а також юридичної практики з тих відносин, які будуть регулюватися кожним окремим документом.

Зазвичай, законодавством передбачено ряд так званих «істотних умов», які в обов'язковому порядку повинні бути зазначені в договорі. Без цих умов договір може вважатися недійсним, або у подальшому може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

Умови договору, що суперечать закону – у будь-кому разі будуть вважатися недійсними та не будуть працювати, незважаючи на те, що вони прописані в договорі.

Необхідно враховувати, що деякі договори набувають чинності лише з моменту їх державної реєстрації, а деякі – необхідно складати виключно в нотаріальній формі. Недотримання згаданих вимог має наслідком недійсність (нікчемність) укладених договорів.

Чинним законодавством, зокрема цивільним, передбачено, що якщо ті або інші умови не вказані в договорі – вважається, що вони регулюються стандартними нормами законодавства, що регулює дані правовідносини.

В практиці також існують певні "технічні" правила складання договорів, що дозволяють попередити внесення виправлень у текст договору з метою шахрайства (нумерація та підписання всіх сторінок договору).

На даний час найбільш ефективним способом захисту своїх прав та інтересів є звернення до судових органів.

Перший і один з найважливіших кроків, який потрібно зробити для звернення до суду — це правильно скласти позовну заяву.

На що потрібно звернути увагу при підготовці позовних заяв.

Врахування позовної давності
Визначення підсудності справи, визначення місця подачі позову
Визначення ціни позову
Вказівка всіх необхідних реквізитів, визначених процесуальним законодавством
Зазначення всіх необхідних та повних реквізитів сторін
Зміст позовних вимог, чітке, послідовне викладення обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги
Доказова база на підтвердження викладених обставин
Нормативне обґрунтування
Зазначення необхідних клопотань (у разі необхідності)
Оплата судових витрат
Формування повного пакету документів для подачі до суду
Реєстрація позовної заяви
Правова експертиза договорів (правоздатність та дієздатність сторін та їх представників; наявність істотних (обов’язкових) умов, що вимагаються за законом, або однією з сторін; перевірка форми договорів; вимоги щодо набрання договором чинності; підписання, нотаріальне посвідчення, державна реєстрація; встановлення моменту набрання чинності правочином).

Під час здійснення підприємницької діяльності суб’єкти господарювання часто стикаються з безпідставними відмовами, навмисним затягуванням з наданням різних довідок, дозволів, тої чи іншої інформації, зловживанням службовим положенням та іншими неправомірними діями чи бездіяльністю з боку органів влади і саме за таких обставин необхідно скласти скаргу на чиїсь дії для вирішення проблеми, що з'явилася.

Письмова скарга залишається найбільш ефективним і зручним способом вирішення виниклих непорозумінь і, у більшості випадків, вчасно та добре складена скарга дозволить Вам вирішити проблему без звернення до судових органів.

Для правильного оформлення скарги/заяви/листа необхідно знати, у яку інстанцію, як і в які строки слід звертатися в тому або іншому випадку, у якій формі та у якій послідовності необхідно викласти інформацію і свої вимоги в таких документах, на яку нормативно-правову базу при цьому слід посилатися і т.ін.

Одним з найважливіших питань під час складання скарг/заяв є обґрунтування Ваших вимог відповідними законодавчими нормами, адже без посилання на законодавство скарга/заява/лист може бути «відфутболена».

Складання різного роду скарг/ заяв на посадових осіб різного рівня та їх дії чи бездіяльність - це досить ефективний спосіб боротьби з фактами корупції, недбалості, перевищення службових повноважень, бездіяльності та іншими порушеннями прав та законодавства шляхом використання тих же бюрократичних процедур.